Meni:

Aktualno:

Uredovno vrijeme Župskog ureda:
8-10, 15:30-18 časova i poslije misa
Svete mise:
Ponedjeljak, srijeda, petak: 17:00
Utorak, četvrtak: 8:00
- Subota: 8:00 i 17:00 (sa čitanjima nedjeljnim, na mađarskom jeziku)
- Nedjelja: 9:00 (na hrvatskom jeziku), 10:30 (na mađarskom jeziku).

Raspored svetih misa

Zvjezdica (*) označava da je nakana za dotični dan slobodna, znači, za taj dan se još može pisati sveta misa.

Datum Vrijeme Jezik Nakana
2020.6.1. 18.00 m Za pok. Varga Ernőa i Ilonu
2020.6.2. 18.00 m Na čast Svetom Antunu
2020.6.3. 18.00 *
2020.6.4. 8.00 *
2020.6.5. 18.00 m/h PRVI PETAK - NA ČAST PRESVETOM SRCU ISUSOVOM
2020.6.6. 8.00 *
2020.6.6. 18.00 m Za pok. Dudás Fülöpa, Júliju, kao i za pok. članove obitelji Papp i Dudás
2020.6.7. 9.00 h Za pok. Hanák Andrása (1/2 god.) i Hanák Etel
2020.6.7. 10.30 m Za pok. Szalai Veronu

Nazad