Meni:

Aktualno:

Uredovno vrijeme Župskog ureda:
8-10, 15:30-18 časova i poslije misa
Svete mise:
Ponedjeljak, srijeda, petak: 17:00
Utorak, četvrtak: 8:00
- Subota: 8:00 i 17:00 (sa čitanjima nedjeljnim, na mađarskom jeziku)
- Nedjelja: 9:00 (na hrvatskom jeziku), 10:30 (na mađarskom jeziku).

Raspored svetih misa

Zvjezdica (*) označava da je nakana za dotični dan slobodna, znači, za taj dan se još može pisati sveta misa.

Datum Vrijeme Jezik Nakana
2019.1.21. 17.00 *
2019.1.22. 8.00 *
2019.1.23. 17.00 *
2019.1.24. 8.00 *
2019.1.25. 17.00 *
2019.1.26. 8.00 m Za pok. Varga Andrása (6 tjed.)
2019.1.26. 17.00 m Za narod
2019.1.27. 9.00 h Za pok. Sente Antuna, Vranju, Josu i Klaru
2019.1.27. 10.30 m Za pok. Csapó Ferenca, kao i za pok. članove obitelji Csapó i Cseke

Nazad