Meni:

Aktualno:

Uredovno vrijeme Župskog ureda:
8-10, 15:30-18 časova i poslije misa
Svete mise:
Ponedjeljak, srijeda, petak: 17:00
Utorak, četvrtak: 8:00
- Subota: 8:00 i 17:00 (sa čitanjima nedjeljnim, na mađarskom jeziku)
- Nedjelja: 9:00 (na hrvatskom jeziku), 10:30 (na mađarskom jeziku).

Raspored svetih misa

Zvjezdica (*) označava da je nakana za dotični dan slobodna, znači, za taj dan se još može pisati sveta misa.

Datum Vrijeme Jezik Nakana
2024.2.5. 17.00 * Od 16:30 Lurdska devetnica, pa sveta misa
2024.2.6. 17.00 * Od 16:30 Lurdska devetnica, pa sveta misa
2024.2.7. 17.00 * Od 16:30 Lurdska devetnica, pa sveta misa
2024.2.8. 17.00 * Od 16:30 Lurdska devetnica, pa sveta misa
2024.2.9. 17.00 * Od 16:30 Lurdska devetnica, pa sveta misa
2024.2.10. 8.00 *
2024.2.10. 17.00 m Od 16:30 Lurdska devetnica, pa sveta misa za pok. Farkas Etel, János i za pok. stare roditelje Szakács i Farkas
2024.2.11. 9.00 h Za pok. Sente Miju
2024.2.11. 10.30 m Za narod

Nazad