Meni:

Aktualno:

Uredovno vrijeme Župskog ureda:
8-10, 15:30-18 časova i poslije misa
Svete mise:
Ponedjeljak, srijeda, petak: 17:00
Utorak, četvrtak: 8:00
- Subota: 8:00 i 17:00 (sa čitanjima nedjeljnim, na mađarskom jeziku)
- Nedjelja: 9:00 (na hrvatskom jeziku), 10:30 (na mađarskom jeziku).

Raspored svetih misa

Zvjezdica (*) označava da je nakana za dotični dan slobodna, znači, za taj dan se još može pisati sveta misa.

Datum Vrijeme Jezik Nakana
2019.11.18. 17.00 *
2019.11.19. 8.00 *
2019.11.20. 17.00 *
2019.11.21. 8.00 *
2019.11.22. 17.00 *
2019.11.23. 8.00 *
2019.11.23. 17.00 m Zahvalna sveta misa Puha Lászlóa i Jolike + Za pok. Komárominé Vass Ilonu
2019.11.24. 9.00 h Zahvalna sveta misa
2019.11.24. 10.30 m Za pok. Kovács Pétera

Nazad