Meni:

Aktualno:

Uredovno vrijeme Župskog ureda:
8-10, 15:30-18 časova i poslije misa
Svete mise:
Ponedjeljak, srijeda, petak: 17:00
Utorak, četvrtak: 8:00
- Subota: 8:00 i 17:00 (sa čitanjima nedjeljnim, na mađarskom jeziku)
- Nedjelja: 9:00 (na hrvatskom jeziku), 10:30 (na mađarskom jeziku).Trajni đakon

József Koleszár je rođen 22.VI.1964. u Vukovaru. Srednju školu je završio u Apatinu i Subotici, a studije prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Novom Sadu.

Od godine 1990. živi u braku i otac je dvije kćeri: Csille i Éve.

Radio u prosvjeti i gospodarstvu, te od godine 2002. do 2006. uz rad studirao na Teološko-katehetskom institutu Subotičke biskupije, gdje je 18.XI.2006. diplomirao kao kateheta.

Dne 24.VI.2007. na Paliću subotički biskup, Dr. János Pénzes ga je zaredio za trajnog đakona. Uz službu na župi predaje vjeronauk u Osnovnoj školi «Miroslav Antić» na Paliću.

Nazad