Menü:

Közérdekű:

Az iroda munkaideje:
8-10, 15:30-18 óra és a szentmisék után
Szentmisék:
- hétfő, szerda, péntek: 17:00
- kedd, csütörtök: 8:00
- szombat: 8:00 és 17:00 (a vasárnapi olvasmányokkal, magyar nyelven)
- vasárnap: 9:00 (horvát nyelven), 10:30 (magyar nyelven).
Kántornő-kórusvezető

Gabriela Milodanović (sz. Skenderović) 1949-ben született. Közgazdasági középiskolát végzett könyvelő. Nyugdíjasként Radanovácon él férjével, Josippal. Két fiuk van: Marko és Ivan.

Az egyházi éneklést hét éves korában Kisboszniában kezdte. Mindig is rajongott az éneklésért. Hitoktatója, ft. Željko Kokić a gyerekeket nem engedte fel a kórusra, de vele kivételt tett: engedélyezte, hogy a többi asszonnyal - akik orgonakíséret nélkül vezették az éneklést – a kóruson tartózkodjon, ami számára magát a mennyországot jelentette. Az első kottákat Mirjam Pandžić tisztelendő nővértől kapta. Kisboszniai működését 1969-ben 120-nál is több fiatallal és gyermekkel kezdte az akkor fiatal helybeli plébános, ft. Bela Stantić irányítása alatt.

Férjhez menetele után Radanovácra költözött. A palicsi plébánián eleinte csak a horvát miséken orgonált, de nemsokára a magyar miséken is ő látta el a kántori teendőket. Istennek hála, ez még ma is így van. Palicson, de a radanováci vikárián is ő vezeti mindkét nyelven az egyházi népéneklést. Palicson minden nap van szentmise, vasárnap három is, míg Radanovácon csak vasárnap (16 órakor). Évente kb. 520 szentmise van, ebből 450 magyar és 70 horvát nyelven.

Az egyházi kórusnak hozzávetőlegesen 20 állandó tagja van, akik rendszeresen részt vesznek a próbákon, vasár- és ünnepnap pedig a szentmiséken népénekeket énekelnek. Igyekeznek sok új éneket megtanulni. A kórus repertoárján sanzonok is szerepelnek, melyeket természetesen más alkalmakkor énekelnek.

Gabriela kántornő előtt Marko Stantić, az orgonavirtuóz orgonált plébániánkon, őt Imelda Kopunović tisztelendő nővér, Kopecky Magdolna, Mészáros Elvira és Farkas János követte. A szentmisék énekszolgálatának színvonala a felsorolt személyek érdeme vagy esetleges mulasztásainak eredménye. Két személyt mégis ki kell emelni, akik nagy segítségére vannak mind plébániánknak, mind az énekeseknek: Gulyás Mónikát és a zenei életben méltán elismert Huszár Elvira magisztert és karmestert.

Gabriela Milodanović a sekrestyési teendőket is ellátja: a szentmisék előtt és után, előkészíti a szentmiséhez szükséges dolgokat, takarítja a templomot és annak helyiségeit, könyvel, dísziti az oltárt elsőáldozáskor, különféle ünnepi alkalmakkor, esküvők, ünnepek előtt, de különösen karácsony és húsvét alkalmával (betlehemi istálló, ill. a szent sír díszítése). Szívesen szervezi a körmeneteket és a különféle ünnepségeket (pl. anyák napja, plébános névnapi ünnepsége).

Plébánosunk 1996-ban bekövetkezett infaktusa után a püspök atya engedélyével besegített a hitoktatásba is. Az iskolai hitoktatásból és éneklésből ma is kiveszi a részét.

A palicsi templom orgonáját – lepusztult állapotban – az egykor németek lakta faluból, Dernyéről szállították ide. Ft. Leist József erőfeszítéseinek köszönve az 1913-ban épített orgonát sikerült megjavíttatni. Az orgona felállítása után templomunkban tűz ütött ki, de Istennek hála, az orgona nem károsodott. Az orgonán a pécsi mesterek elvégezték a nagyjavítást és azt új sípokkal is ellátták. Az orgona üzemeltetése körül azért még ma is adódnak kisebb-nagyobb gondok, ami azzal  magyarázható, hogy kórusunk kicsi, templomunkban pedig túlságosan meleg a levegő, ami károsítja az orgonát.

Kántornőnk örömmel és szeretettel látja el nap mint nap teendőit, még akkor is, ha az évek súlya alatt időnként nehezére esik helyt állni.

Vissza